برچسب: خریدار و فروشنده

مقالات -1 Minute

استراتژی قیمت گذاری فروشندگان خانه و آپارتمان در بازار خنثی

زیر ارزش بازار با امید به پیشنهادهای متعدد اگر در بازار خنثی هستید، عرضه و تقاضای مشابهی را تجربه می کنید. در این موقعیت خاص، چون گزینه‌های دیگری در بازار ایران وجود دارد، این...
Read More