روز: اکتبر 16, 2022

1 Minute
مقالات

فرآیند فروش و پیش فروش واحدهای آپارتمانی برای خریداران

تفاوت های بین فروش کوتاه مدت و فروش سنتی اگرچه مراحل مربوط به یک فروش کوتاه بسیار شبیه به یک معامله سنتی است، اما به دلیل دخالت وام دهنده، فرآیند پیچیده تر است. فرآیند...
Read More