روز: نوامبر 26, 2022

1 Minute
مقالات

عوامل مهم و تاثیر گذار بر فروش آپارتمان در پردیس

سلامت مالی مصرف کننده اقتصاد گسترده تر و وضعیت جیب مردم نیز تأثیرات عمده ای بر تقاضای خرید آپارتمان در پردیس دارد. وقتی مردم سرشار از پول نقد هستند و در شغل خود احساس...
Read More