روز: دسامبر 22, 2022

1 Minute
مقالات

افزایش بی سابقه خرید آپارتمان در پردیس و رشد میزان اجاره بها

فروش مسکن توسط صاحب خانه رکود بزرگ اثری ابدی بر بازارهای مسکن آینده بر جای گذاشت . در آن دوره رکود اقتصادی، تعداد بیشتری از صاحبان خانه وام های رهنی داشتند که وارونه بود،...
Read More