برچسب: واحد های آپارتمانی

مقالات -1 Minute

مزایا و معایب زندگی در برج و ساختمان های مرتفع

ارتفاع ساختمان های بلند یکی از معیارهای واجد شرایط CTBUH در ایران برای یک ساختمان بلند، ارتفاع نسبت به بافت است، و مطالعه Yeh و Yuen تایید می کند که درک بلندی به بافت...
Read More