روز: دسامبر 26, 2022

مقالات -1 Minute

پیگیری اخبار مسکن هنگام فروش آپارتمان در پردیس اهمیت دارد

افزایش نرخ بهره وام مسکن خریداران و فروشندگان از پیش‌بینی‌ها ، اخبار و آمارهای ناسازگار بازار مسکن گیج شده‌اند . موارد مثبت شامل افزایش قیمت ماهانه بی سابقه و موجودی های پایینی است که...
Read More